نام و نام خانوادگی

ایمیل

موضوع

پیام

گروه آموزشی دکتر نورزی

ایمیل: support@drnorouzi.net

مشاوره خرید و برنامه ریزی درسی در تلگرام: s_b_M90 @

کانال تلگرام: DrFarzanehNorouzi@

گروه مشاوره دستیاری: لینک گروه

ربات تلگرامی پشتیبانی: Residency97SupportBot@